ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) 30 Nm
แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานเบา) 15 Nm
แรงบิด, สูงสุด (แข็ง/อ่อน) 30 / 15 Nm
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) 0 – 420 / 0 – 1400 รอบ/นาที
ระยะจับยึดของหัวจับ 1 – 10 มม.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 14.4 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 1.3 กก.
การปรับตั้งแรงบิด 25+1
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 25 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า 10 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู 7 มม.