กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1 0-450 รอบ/นาที
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 2 0-1,700 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก 13 mm
เจาะปูน 13 mm
เจาะเหล็ก 13 mm
เจาะไม้ 25 mm
อัตรากระแทก 25,000/ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด 44Nm
น้ำหนัก (รวมแบตฯ) 1.5 kg