กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบ

0-400 รอบ/นาที

0-1,500 รอบ/นาที

อัตราการกระแทก 0-22,500 ครั้ง/นาที
ความสามารถในการเจาะ ปูน/ไม้/เหล็ก 10/22/10 มม
แรงบิดสูงสุด

2.0Ah  30นิวตันเมตร

4.0Ah 38 นิวตันเมตร

น้ำหนัก

2.0 Ah 1.2 กก.

4.0 Ah 1.5 กก.