ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
แรงกระแทก 1,7 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 4550 ครั้ง/นาที
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 V
ระดับความดันเสียง 91 dB(A)
ระดับกำลังเสียง 102 dB(A)
ความไม่แน่นอน K 1.5 dB
ระดับเสียง 1.5 dB
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 – 18 มม.