เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต 30/13/24 มม.
พลังงานกระแทก 2.3J
ความเร็วรอบเปล่า 0-1,400 รอบ/นาที
อัตรากระแทก 0-4,200 ครั้ง/นาที
น้ำหนัก 3.5 กก.