สว่านโรตารี่(ROTARY HAMMERS) เป็นเครื่องมือช่างชนิดหนึ่ง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หรือวัสดุที่ชำรุดเสียหาย ภายนอกตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สว่านโรตารี่(ROTARY HAMMERS)เหมาะสำหรับเจาะคอนกรีต เจาะสกัดปูน เจาะไม้

ข้อมูลทางเทคนิค

  • กำลังไฟฟ้า : 650 วัตต์
  • อัตราการกระแทก : 0-3,700 ครั้ง/นาที
  • เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็ก : 13 มม.
  • เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต : 22 มม.
  • ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า : 0-1,290 รอบ/นาที
  • เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ : 30 มม.
  • กำลังไฟฟ้าออก : 325 วัตต์
  • แรงกระแทก : 2.5 จูลส์