กำลังไฟฟ้า 620 วัตต์
ความสามารถในการเจาะ ปูน/ไม้/เหล็ก 20/30/13 mm
อัตรากระแทกสูงสุด 0-4,400
แรงกระแทก 2.0 จูล
น้ำหนัก 1.9 kg
ระดับการสั่นสะเทือน 12.5m/s2
ความเร็วรอบสูงสุด 0-2,700