กำลังไฟ790 วัตต์ความเร็วรอบ0-1,300 รอบ/นาที แรงกระแทก0-2.7 จูลล์อัตรากระแทก0-4,200 ครั้ง/นาทีเจาะคอนกรีต24 มม.น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)2.9 กก.