สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 620 W
แรงกระแทก 0 – 2,2 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 4400 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด 0 – 1000 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.3 กก.
หัวจับดอก SDS-plus
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 – 22 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน 68 มม.