ข้อมูลทางเทคนิค: GBH 2-28 D Professional
กำลังไฟเข้าพิกัด 820 W
แรงกระแทก 0 – 3,2 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 5100 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด 0 – 1300 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.9 กก.
ความยาว 402 มม.
ความสูง 216 มม.
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 – 28 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน (ดอกเจาะคว้าน) 68 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า 13 มม.