ข้อมูลทางเทคนิค: GBH 4-32 DFR Professional
กำลังไฟเข้าพิกัด 900 W
แรงกระแทก 0 – 5 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 3600 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด 0 – 760 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 4.7 กก.
หัวจับดอก SDS-plus
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 6 – 32 มม.
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 14 – 25 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน (ดอกเจาะคว้าน) 90 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า 13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 13 มม.