สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 1,500 W
แรงกระแทก 12,5 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 1380 – 2760 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด 150 – 305 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 8.9 กก.
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 12 – 45 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านเจาะทะลุ) 80 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกเจาะคว้าน 125 มม.