สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 710 W
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 4400 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด 0 – 1000 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 3.6 กก.
น้ำหนัก (ไม่รวม/รวมชุดดูดฝุ่น) 2,9 / 3,6 กก.
หัวจับดอก SDS-plus
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 – 23 มม.
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 – 12 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ติดตั้งชุดดูดฝุ่น) 4 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน 68 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า 13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 32 มม.
การเจาะกระแทกในคอนกรีต
ค่าการสั่นสะเทือน ah 15.5 ม./วินาที²
ความไม่แน่นอน K 1.5 ม./วินาที²