กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1 0-550 รอบ/นาที
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 2 0-2,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก 13 mm
เจาะปูน 13 mm
เจาะเหล็ก 13 mm
เจาะไม้ 45 mm
อัตรากระแทก 0-32,000/ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด 135Nm
น้ำหนัก (รวมแบตฯ) 2.5 kg