กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1 0-550 รอบ/นาที
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 2 0-3,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก 13 mm
เจาะเหล็ก 13 mm
เจาะไม้ 65 mm
แรงบิดสูงสุด 135Nm
น้ำหนัก (รวมแบตฯ) 2.5 kg

Relate  Products