หัวสว่าน 1/2″-B16
มอเตอร์ 1/3HP
ขนาดเจาะ 3-13mm
ความเร็วหมุน  5 SPEED
ความเร็วรอบ 620-2620rpm
ความสูง 580mm
ขนาดฐานล่าง 292x190mm
ขนาดแป้นเจาะ 160x160mm
น้ำหนัก 19 Kg.