หัวสว่าน  5/8″-MT2
มอเตอร์  350W
ขนาดเจาะ 16mm
ความเร็วหมุน 16 SPEED 
ความเร็วรอบ 180-2770rpm
ความสูง 980mm
ขนาดฐานล่าง 420x250mm
ขนาดแป้นเจาะ 290mm
น้ำหนัก  50kg