หัวสว่าน  1/2″-B16
มอเตอร์  375W
ขนาดเจาะ 3-13mm
ความเร็วหมุน  5 SPEED 
ความเร็วรอบ 620-2620rpm
ความสูง 680mm
ขนาดฐานล่าง 340x210mm
ขนาดแป้นเจาะ 190x190mm
น้ำหนัก  27kg