กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38   มม.
ความลึกสูงสุดที่เจาะได้ 50 มม.
ความเร็ว 2 เกียร์ 400/690 รอบ/นาที
ระยะชัก 146 มม.
น้ำหนัก 13 กก.