ขนาดหัวสว่าน 1/2″
ความเร็วรอบเปล่า 700 RPM
ปริมาณลม 4 cfm (114L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 2 HP