ขนาดหัวสว่าน 3/8″
ความเร็วรอบเปล่า 1,800 RPM
ปริมาณลม 4 cfm (114L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 2 HP