ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิกัดกำลังไฟ* 750 W
น้ำหนัก 1.8 กก.
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 3,250 รอบ/นาที
แรงบิดพิกัด 2.1 Nm
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด 1.5 – 13 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) 70 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) 270 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (สูง) 190 มม.
อัตรากระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 48,500 ครั้ง/นาที
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต* 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้* 25 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า 12 มม.