ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิกัดกำลังไฟ* 500 W
น้ำหนัก 1.5 กก.
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 2,600 รอบ/นาที
กำลังไฟออก 250 W
ข้อต่อเกลียวที่แกนดอกสว่าน 3/8″-24 UNF
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด 1.5 – 10 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) 69 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) 262 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (สูง) 180 มม.
อัตรากระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 41,600 ครั้ง/นาที
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต* 10 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้* 20 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า 8 มม.