กำลังไฟ 850 วัตต์
ความเร็วรอบ 0-2,700 รอบ/นาที
อัตราการกระเเทก 0-43ม200 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก 1.5-1.3 มม.
สวิทซ์ เดินหน้า-ถอยหลัง
เจาะ เจาะเหล็ก เจาะไม้ เจาะปูน