ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟเข้าพิกัด 750 W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 3250 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.8 กก.
ความยาว 268 มม.
ความกว้าง 69 มม.
ความสูง 192 มม.
อัตรากระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า 0 – 48500 ครั้ง/นาที
ระยะการเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ 25 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า 12 มม.