กำลังไฟฟ้า 620W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม้ 16/13/25 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 1,800/1,050 rpm
น้ำหนักสุทธิ 2.7 กก.