กำลังไฟฟ้า 500W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม้ 16/13/25 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 0-2,600 rpm
น้ำหนักสุทธิ 2.0 กก.

ทิศทางการหมุน                                                      ซ้าน/ขวา

อัตรการกระแทก                                                       0-41600ipm