สลิปหุ้ม Vinyl Insulated Butt Connectors KABLE

Model

           Wire  Range

mm                           AWG

VB1 0.25-1.65                    22-16
VB2 1.04-2.63                    16-14
VB5 2.63-6.64                    12-10