กำลังไฟฟ้า 900 W
ขนาดดอกสกัด 17 มม.
อัตราการกระแทก 2900 ipm
น้ำหนักสุทธิ 6.8 กก.