กำลังไฟฟ้า 400 W
ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4″)
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 31,000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก.