กำลังไฟฟ้า 1510 W
ขนาดดอกสกัด 30 มม.
อัตราการกระแทก 1450 ipm
น้ำหนักสุทธิ 16 กก.