วาล์วน้ำอัตโนมัติ Auto Drain/Timer Drain

ตั้งเวลาถ่ายน้ำ ทั้งความถี่และความนานในการถ่ายน้ำ

มีปุ่มทดสอบการทำงาน

มีตัวดักตะกอน Strainer กันการอุดตัน

ขนาดเกลียว 1/2″

ใช้ไฟฟ้า 220 VAC