ล้อสายไฟ(ฝาเหล็ก)สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดสายไฟ 0.5 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 1200 W

ขนาดสายไฟ 0.5 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 1200W

ขนาดสาย 1.0 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 1500W

ขนาดสาย 1.0 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 1500W

ขนาดสายไฟ 1.5 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 1900W

ขนาดสายไฟ 1.5 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 1900W

ขนาดสายไฟ 2.5 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 2700W

ขนาดสายไฟ 2.5 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 2700W