ล้อเก็บสายไฟ (ฝาเหล็ก) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดสาย 1.0 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 1500W

ขนาดสาย 1.0 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 1500W

ขนาดสายไฟ 1.5 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 1900W

ขนาดสายไฟ 1.5 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 1900W

ขนาดสายไฟ 2.5 SQ MM ความยาว 20 เมตร กระแสไฟ 2700W

ขนาดสายไฟ 2.5 SQ MM ความยาว 30 เมตร กระแสไฟ 2700W