ล้อเก็บสายไฟ (ฝาพลาสติก) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

สายไฟมีขนาด 2.5 Sqmm., ยาว 20 เมตร, กระแสไฟ 2,700 W.

สายไฟมีขนาด 1.5 Sqmm., ยาว 20 เมตร, กระแสไฟ 1,900 W.

สายไฟมีขนาด 1.0 Sqmm.,ยาว 20 เมตร, กระแสไฟ 1,500 W.

สายไฟมีขนาด 2.5 Sqmm., ยาว 30 เมตร, กระแสไฟ 2,700 W.

สายไฟมีขนาด 1.5 Sqmm., ยาว 30 เมตร, กระแสไฟ 1,900 W.

สายไฟมีขนาด 1.0 Sqmm., ยาว 30 เมตร, กระแสไฟ 1,500 W.