ลูกบ๊อกลมถอดล้อแม็กซ์พิเศษ KOKEN IMPACT SOCKETS KOKEN13401LH

13401LH
(LH-S)
D1 (mm) D2 (mm) l (mm) L (mm) Weight (g) Pcs
10S 18.5 22 8 32 50 10
12S 22.3 22 9.2 32 58 10
14S 24.8 22 10.4 32 63 10
16S 28.5 22 11.6 32 77 10
5S 11 19 5 32 32 10
6S 12.3 19 5.6 32 34 10
8S 16 19 6.8 32 36 10