ลูกบ๊อกลมถอดล้อแม็กซ์พิเศษ KOKEN IMPACT SOCKETS KOKEN

14401LH
(LH-S)
D1 (mm) D2 (mm) l (mm) L (mm) Weight (g) Pcs
10S 19.2 25 8 38 75 10
12S 23 30 9.2 38 115 10
14S 25.5 30 10.4 38 121 10
16S 29.2 30 11.6 38 128 10
6S 13 25 5.6 38 65 10
8S 16.7 25 6.8 38 69 10