ลูกบ๊อกถอดล้อแม็กซ์พิเศษ KOKEN LH-S SOCKETS

3400LH
(LH-S)
D1 (mm) D2 (mm) l (mm) L (mm) Weight (g) Pcs
10S 18 17 8 26 25 10
12S 22 20 9.2 28 42 10
14S 24.5 22.5 10.4 30 51 10
16S 28 26 11.6 32 77 10
5S 10.8 17.3 5 26 20 10
6S 12 17.3 5.6 26 22 10
8S 15.8 17.3 6.8 26 25 10