ลูกบ๊อกซ์ 4 เขี้ยว สองหัว KOKEN Diesel Injection Holder Nut Sockets รุ่น 4123
ขนาด (mm.) D1 (mm.) D2 (mm.) D3 (mm.) L (mm.)
20 x 24 30.2 25.1 22.8 60
26 x 30 37.2 32.2 29.8 60