ลูกบ๊อกซ์ 10 แฉก ขนาด 1/2” KOKEN 10 Point Socket รุ่น BKK0071
ขนาด Sq.Dr. 1/2″
D (mm.) 21.5
L (mm.) 37
e (mm.) 10

**เหมาะสำหรับ Turbine ของ Toyota Vigo Turbo