ลูกบ๊อกซ์ สำหรับหัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1/2” Diesel Engine Injector Socket 4133
4133 D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1/2’’ 23.9 23 36

**เหมาะสำหรับรถ Mercedes-Benz 601, 602, 603, 606,  Diesel Injection Pump Delivery Valve