ลูกขัดขนแกะ 2IN1 Superbuff 2in1Pad

คุณสมบัติ

ใช้ใบขัดขนแกะ 5701/5 กับผลิตภัณฑ์ขัดหยาบ 3 เอ็ม เพื่อขัดลบรอยกระดาษทราย เบอร์ 1000 ขึ้นไป โดยใช้กับเครื่องขัดความเร็วรอบ 1,500 – 2,500 รอบ ต่อนาที

วิธีการใช้งาน

1.แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์กดเกลียวเบอร์ 05710 เพื่อป้องกันการปืนเกลียว

2.ในขณะขัด ควรปรับองศาการขัดเป็นแนวราบขนานกับพื้นผิวชิ้นงานมากที่สุด

3.หลีกเลี่ยงการใช้แรงกดมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ชิ้นงานร้อนและเกิดรอยไหม้