ลวดยิง 5-16-8 มม. 1000 ตัว งานหนัก (สำหรับปืน 95-063 , TR)