ลวดสลิงหุ้มพีวีซี

PVC COATED WIRE ROPE 

ขนาด (Size)

1.2 mm.-1.5 mm.

1.2 mm. – 1.8 mm

1.2 mm – 2.0 mm

1.5 mm – 2 mm

2.0 mm – 2.5 mm

2.0 mm – 3.0 mm

3.0 mm – 4.0 mm

3.0 mm – 4.8 mm

4.0 mm – 5.0 mm

4.8 mm – 6.0 mm

6.0 mm – 8.0 mm

8.0 mm – 10.0 mm

10.0 mm -12.0 mm