ลวดสลิงสแตนเลส

STAINLESS WIRE ROPE 

ขนาด (Size)

1 mm,1.2 mm,1.5 mm,2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,

6 mm,8 mm,9 mm,10 mm,12 mm,16 mm,19 mm