รอกโซ่ DOUBLE ELEPHANT Chain Block รุ่น H75

MODEL H-75 1
รับน้ำหนักได้ (T) 1
แรงยกสูง (m) 2.5
Running Test Load (Kn) 1.5
จำนวนสายโซ่ 1
ขนาดสายโซ่ (mm) 6
น้ำหนัก (Kg) 10