ยางดูดกระจก 1 ตา SC-002
SINGLE SUCTION CUP (PLASTIC HOUSING)

Capacity  40kgs