ขนาดมอเตอร์ ขนาดหินไฟ (MM) ความเร็วรอบ (RPM)
550W 200x20x16 2800