ขนาดมอเตอร์ ขนาดหินไฟ (MM) ความเร็วรอบ (RPM)
400W 125x20x12.7 2800