ขนาดมอเตอร์ ขนาดหินไฟ (MM) ความเร็วรอบ (RPM)
150W 150x16x12.7 2800